„Spiridușul lunii mai se plimba tacticos printre flori. Ajunse în dreptul unui
trandafir. Scoase din buzunar o sticluţă, o desfăcu și o mirosi. Apoi dădu din cap:
— Uite un parfum minunat pentru tine! îi spuse el trandafirului și picură
câţiva stropi pe floare.
Trandafirul își înfoie petalele mulțumit. Spiridușul luă altă sticluță și trecu
apoi la lăcrămioare. Urmară tămâioarele, narcisele, fiecare căpătând parfumul ei.
Când termină, se întoarse acasă.
Tocmai își aranja sticluţele cu parfum pe raft când simți o bătaie pe umăr.
Se răsuci.
— Ah, Ciupercuţă! Tu erai!
— Da, eu! Vreau și eu să am un parfum!
— Ţi-am spus, Ciupercuţă, nu am nici un parfum pentru tine! Doar pentru
flori! Tu ești… o ciupercuţă! Ciupercuţele nu sunt parfumate!
…”
Fragment din „Poveste de Mai”, din cartea „Calendarul cu povești” de Nicoleta
Marinescu